Bankaccess

För att du varje månad ska slippa skriva ut transaktionslistor från din bank kopplar vi automatiskt upp oss mot din bank. Lite beroende på vilken bank du har kan tillvägagångssättet skilja sig, men det absolut enklaste är att maila din bankman och ha din konsult på kopia. Denne kommer ta över dialogen och se till att den optimala lösningen för dig kommer på plats. När allt är klart besöker du ditt kontor och skriver under en fullmakt.