Bokslut

När det är dags för det årliga bokslutsarbetet sitter vi först gärna ner med våra kunder och går igenom årets händelser. Vi är måna om att ha en personlig relation med dig som kund och en avstämning vid årets slut ger oss samma bild över hur bokslutsarbetet bör göras för det gångna räkenskapsåret.

Vi erbjuder:

  • Årsredovisning
  • Årsavstämning
  • Bokslutstransaktioner
  • Periodiseringar
  • Avskrivningar
  • Bokslutsdispositioner
Bli kund hos Sveriges smartaste redovisningsbyrå? KONTAKTA OSS

 

Resultatet av bokslutsarbetet, årsredovisningen, är den sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått. Alla aktiebolag måste enligt lag varje år upprätta en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket. Bokoredo hjälper självklart dig med det arbetet. Tack vare årets bokföring är böckerna redan i gott skick när vi sätter igång. Men det är ändå en hel del arbete som skall göras med årsredovisningen. Till exempel är det troligtvis några bokslutstransaktioner som bör ordnas. Kanske ska kostnaden för den där företagsbilen skrivas av på fem år eller intäkten för försäljningen periodiseras så den matchar de tillhörande kostnaderna? Eller bör en del av resultatet förläggas i en periodiseringsfond för att minska årets skatt? Tack vare bokslutsarbetet fastslås hur mycket pengar som bör delas ut till bolagets ägare, och behövs särskild skatterådgivning i samband med bokslutet bistår Bokoredo även med det.

En väl framtagen och genomarbetad årsredovisning är ett krav för att en auktoriserad revisor skall godkänna densamma. Om bokföringen och årsredovisningen skall genomgå revision vill säga. Är bolaget tillräckligt litet råder det sedan ett par år inte längre ett krav på att revision ska göras. Kan man därför på grund av bolagets storlek välja bort revisor är det ofta en god idé som sparar många tusenlappar. Självklart hjälper vi även till med detta om det är aktuellt för ditt företag. Krävs en revision p.g.a. bolagets storlek har Bokoredo även goda kontakter med revisionsbyråer och sköter all nödvändig dialog med revisorn.

Allt som allt kan man säga att bokslutsarbetet innebär att den löpande bokföringen kontrolleras, och smarta justeringar görs för att skapa en mer rättvisande bild av bolagets gångna år. När allt arbete med årsbokslutet är avklarat och årsredovisningen är påskriven, sköter avslutningsvis Bokoredo all rapportering till Skatteverket. Enklare kan det inte bli.

Ska vi fixa ditt bokslut?

Som löpande kund hos Bokoredo är du i trygga händer, så tveka inte att kontakta oss för mer information.

Ja, fixa mitt bokslut!